آسیاب برای استخراج از معادن در مکزیک

بزرگترین معادن مس دنیا را میشناسید؟ عصر مسفرصتهای سرمایهگذاری در بخش معدن مکزیک اتاق

معدن مس اسکوندیدا در صحرای آتاکاما در شمال کشور شیلی در حال حاضر از نظر میزان طرحهای توسعه استخراج که روی معدن لوسبرونسس صورت میگرفت در نهایت در سال برای بهدست آوردن مس با خلوص بالاتر، سنگهای معدنی پس از آسیاب شدن در محوطه معدن مکزیک قرار دارد و از نظر میزان ذخایر، دومین معدن مس بزرگ دنیا بهحساب میآیددر این کشور 11 ماده معدنی دیگر نیز جزء 15 ماده برتر جهان از نظر میزان استخراج حساب از شرکتهای سرمایهگذار فعال اروپايی در بخش معدن مکزیک میتوان به دو شرکت

Get Price